Onggono, Jessica Noviana, Fakultas Psikologi Universitas Ciputra Surabaya