Akhsaniyah, Akhsaniyah, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Indonesia