Yuwono, Victor Kurniawan, Universitas Ciputra Surabaya, Indonesia